Thông tư 11/2016/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2016/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 11/2016/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh Ngày ban hành: 28/06/2016 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý chất lượng khí
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ TRONG NƯỚC
 • Điều 4. Hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế khí
 • Điều 5. Hình thức nộp hồ sơ
 • Điều 6. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí
 • Điều 7. Đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN PHA CHẾ KHÍ VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN
 • Điều 8. Trách nhiệm của thương nhân pha chế khí
 • Điều 9. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu 1. ĐĐK ĐƠN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ
 • Mẫu 2. GCN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ
 • Mẫu 3. ĐĐK - ĐCBS ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ
 • Mẫu 4. ĐĐK - CL ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ PHA CHẾ KHÍ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2016/TT-BKHCN để xử lý: