Nghị quyết 27/2016/QH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 27/2016/QH14

Tiêu đề: Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành Số hiệu: 27/2016/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 11/11/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Quốc hội ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
  • Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
  • Điều 2. Giao Chính phủ
  • Điều 3. Giám sát việc thực hiện
  • PHỤ LỤC SỐ 1 CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
  • PHỤ LỤC SỐ 2 CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
  • PHỤ LỤC SỐ 3 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017
  • PHỤ LỤC SỐ 4 DỰ TOÁN CHI NSNN, CHI NSTW VÀ CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 27/2016/QH14 để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 27/2016/QH14

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 27/2016/QH14

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 27/2016/QH14

Đang cập nhật