Nghị định 161/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 161/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Số hiệu: 161/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/12/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

 • NGHỊ ĐỊNH CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Tiêu chí dự án nhóm C quy mô nhỏ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ...
 • Điều 4. Lập hồ sơ xây dựng công trình
 • Điều 5. Thẩm định hồ sơ xây dựng công trình
 • Điều 6. Phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình
 • Điều 7. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng
 • Điều 8. Tổ chức, giám sát thi công và nghiệm thu công trình
 • Điều 9. Chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Chương III HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 161/2016/NĐ-CP để xử lý: