Thông tư 107/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 107/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 107/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 10/10/2017 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
 • Chương I QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Quy định về chứng từ kế toán
 • Điều 4. Quy định về tài khoản kế toán
 • Điều 5. Quy định về sổ kế toán
 • Điều 6. Báo cáo quyết toán
 • Điều 7. Báo cáo tài chính
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 107/2017/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đang cập nhật