Quyết định 4186/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4186/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 4186/QĐ-TCHQ năm 2016 Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 4186/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh Ngày ban hành: 01/12/2016 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính

Mục lục Quyết định 4186/QĐ-TCHQ năm 2016 Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. Bãi bỏ Quyết định số 113/QĐ-TCHQ ngày ...
 • Điều 3 Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định ...
 • BẢN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LIÊN ...
 • Phần A BẢN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH ...
 • I. NGUYÊN TẮC CHUNG
 • II. TRÌNH TỰ XỬ PHẠT
 • III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • IV. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ...
 • V. CHẾ ĐỘ LƯU TRỮ, BÁO CÁO
 • VI. XỬ LÝ VI PHẠM
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC MẪU “BÁO CÁO TỔNG HỢP”, “SỔ THEO DÕI HỒ SƠ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN” VÀ “SỔ THEO DÕI ĐƠN ...
 • Phần B BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH, THÔNG BÁO TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỪNG LOẠI MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4186/QĐ-TCHQ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4186/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4186/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4186/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4186/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật