Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế môn học giáo dục quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành. Số hiệu: 40/2002/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng Ngày ban hành: 14/10/2002 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế môn học giáo dục quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế môn học giáo dục quốc phòng.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trường trung học chuyên nghiệp ...
 • QUY CHẾ MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng.
 • Điều 2. Vị trí môn học.
 • Chương 2: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
 • Điều 3. Đối tượng học, miễn và tạm hoãn.
 • Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của học sinh, sinh viên.
 • Chương 3: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN
 • Điều 5. Giáo viên, giảng viên.
 • Điều 6. Tiêu chuẩn của giáo viên, giảng viên.
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền lợi của giáo viên, giảng viên.
 • Chương 4: TỔ CHỨC, QUẢN LÝ MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
 • Điều 8. Tổ chức, quản lý, chỉ đạo.
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện.
 • Điều 10. Phương pháp dạy và học môn giáo dục quốc phòng.
 • Điều 11. Đánh giá kết quả học tập.
 • Điều 12. Quản lý, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên.
 • Điều 13. Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy.
 • Điều 14. Cơ sở vật chất.
 • Điều 15. Kinh phí.
 • Chương 5: KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 16. Khen thưởng.
 • Điều 17. Xử lý vi phạm.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật