Thông tư 03/2007/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2007/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 03/2007/TT-BTP sửa đổi Thông tư 06/2006/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư Pháp ban hành Số hiệu: 03/2007/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu Ngày ban hành: 17/05/2007 Lĩnh vực: Dân sự

Mục lục Thông tư 03/2007/TT-BTP sửa đổi Thông tư 06/2006/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư Pháp ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2006/TT-BTP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA ...
 • 1. Sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 mục I như sau:
 • 2. Bổ sung điểm 2.3 khoản 2 mục I như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung điểm 8.2.c khoản 8 mục I như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung điểm 9.7.c khoản 9 mục I như sau:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 mục III như sau:
 • 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục VII như sau:
 • 7. Sửa đổi điểm 1.b khoản 1 mục IX như sau:
 • 8. Thay thế Mẫu đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm (Mẫu số 01 BD) và Mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông ...
 • 9. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2007/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2007/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2007/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2007/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2007/TT-BTP

Đang cập nhật