Quyết định 41/2007/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2007/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 41/2007/QĐ-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 41/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 31/05/2007 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 41/2007/QĐ-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN – Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN KHU VỰC MẬU ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện ...
  • Điều 2. Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực ...
  • Điều 3 Hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ Bắc Triều Tiên (hàng hoá GIC) ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các tờ ...
  • Điều 5 Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2007/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật