Lệnh 13/2016/L-CTN

Click để xem chi tiết và Tải về Lệnh 13/2016/L-CTN

Tiêu đề: Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Số hiệu: 13/2016/L-CTN Loại văn bản: Lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 01/12/2016 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Lệnh 13/2016/L-CTN để xử lý:

Tin tức về Lệnh 13/2016/L-CTN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Lệnh 13/2016/L-CTN

Đang cập nhật

Bình luận về Lệnh 13/2016/L-CTN

Đang cập nhật

Án lệ về Lệnh 13/2016/L-CTN

Đang cập nhật