Thông tư 288/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 288/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 288/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 288/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 15/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 288/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí
  • Điều 3. Tổ chức thu phí
  • Điều 4. Mức thu phí
  • Điều 5. Trường hợp miễn phí
  • Điều 6. Kê khai, nộp phí
  • Điều 7. Quản lý và sử dụng phí
  • Điều 8. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 288/2016/TT-BTC để xử lý: