Thông tư 203/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 203/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 203/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 203/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 09/11/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tương trợ tư pháp

Mục lục Thông tư 203/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ PHÍ THỰC HIỆN ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí
  • Điều 3. Tổ chức thu phí
  • Điều 4. Mức thu phí
  • Điều 5. Miễn phí
  • Điều 6. Kê khai, nộp phí
  • Điều 7. Quản lý phí
  • Điều 8. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 203/2016/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 203/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 203/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 203/2016/TT-BTC

Đang cập nhật