Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 Số hiệu: 28/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm Ngày ban hành: 19/08/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ ...
 • Điều 1. Quy định chung
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • 3. Nguyên tắc xác định học phí.
 • 4. Mức thu học phí
 • 5. Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
 • 6. Quy định về tổ chức thu và sử dụng học phí
 • 7. Tổ chức thực hiện
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016.
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật