Thông tư liên tịch 18-LB-TT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 18-LB-TT

Tiêu đề: Thông tư liên bộ 18-LB-TT năm 1955 về đặt một khoản phụ cấp nguy hiểm và bảo tồn sức khỏe cho công nhân thợ lặn do liên bộ Bộ Giao Thông và Bưu Điện- Bộ Lao Động- Bộ Tài Chính ban hành. Số hiệu: 18-LB-TT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Lao động, Bộ Tài chính Người ký: Lê Dung, Nguyễn Văn Tạo, Trịnh Văn Bính Ngày ban hành: 30/11/1955 Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 18-LB-TT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 18-LB-TT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 18-LB-TT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 18-LB-TT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 18-LB-TT

Đang cập nhật