Thông tư liên tịch 23-TT/LB

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 23-TT/LB

Tiêu đề: Thông tư liên bộ 23-TT/LB năm 1959 sửa đổi 2 khoản tiền ăn và quân trang tại Thông tư 29-TT/LB về việc sắp xếp lương cho quân nhân chuyển ngành do liên bộ Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính- Bộ Lao Động ban hành Số hiệu: 23-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Tạo, Tô Quang Đẩu, Trịnh Văn Bính Ngày ban hành: 21/05/1959 Lĩnh vực: Quốc phòng, Lao động

Mục lục Thông tư liên bộ 23-TT/LB năm 1959 sửa đổi 2 khoản tiền ăn và quân trang tại Thông tư 29-TT/LB về việc sắp xếp lương cho quân nhân chuyển ngành do liên bộ Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính- Bộ Lao Động ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỬA ĐỔI 2 KHOẢN TIỀN ĂN VÀ QUÂN TRANG TRONG THÔNG TƯ SỐ 29-TT/LB NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM ...
  • 1. TIỀN ĂN
  • 2. QUÂN TRANG
  • 3. VIỆC SẮP XẾP LƯƠNG CHO QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH CHƯA HẾT HẠN 6 THÁNG.
  • BẢNG TIỀN ĂN TÍNH THEO TỪNG ĐỊA PHƯƠNG CHO QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH (HẠ SĨ QUAN) NĂM 1959
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 23-TT/LB để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 23-TT/LB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 23-TT/LB

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 23-TT/LB

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 23-TT/LB

Đang cập nhật