Nghị định 24-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 24-CP

Tiêu đề: Nghị định 24-CP năm 1960 quy định chế độ lương thuộc khu vực sản xuất do Hội Đồng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 24-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng Ngày ban hành: 01/07/1960 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 24-CP năm 1960 quy định chế độ lương thuộc khu vực sản xuất do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LƯƠNG THUỘC KHU VỰC SẢN XUẤT
 • Điều 1. – Công nhân, viên chức, cán bộ thuộc các xí nghiệp của Nhà nước được sắp xếp vào các thang lương ...
 • Điều 2. – Mức lương khởi điểm (bậc 1) của mỗi thang lương hoặc bảng lương được ấn định theo trình độ ...
 • Điều 3. – Tiêu chuẩn kỹ thuật của công nhân, tiêu chuẩn công tác của nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản ...
 • Điều 4. – Để thực hiện lương chức vụ cho cán bộ quản lý xí nghiệp, nay chia các xí nghiệp ra làm nhiều ...
 • Điều 5. – Chức vụ của cán bộ quản lý và viên chức các xí nghiệp gồm ba hệ thống:
 • Điều 6. – Việc quy định mức lương chức vụ cho cán bộ quản lý xí nghiệp và viên chức nói trên căn cứ vào ...
 • Điều 7. – Công nhân, viên chức mới tuyển dụng phải qua một thời gian tạm tuyển là 06 tháng; trong thời ...
 • Điều 8. – Mức lương của lao động phổ thông làm việc trên các công trường, nông trường dưới 06 tháng và ...
 • Điều 9. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 01-05-1960.
 • Điều 10. – Nay bãi bỏ nghị định số 182-TTg ngày 07-04-1958 quy định chế độ lương cho khu vực sản xuất; ...
 • Điều 11. – Bộ Lao động chịu trách nhiệm quy định các loại công nhân, viên chức, cán bộ được sắp xếp vào ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 24-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 24-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 24-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 24-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 24-CP

Đang cập nhật