Quyết định 70/2005/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 70/2005/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 70/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật – Công nghiệp tầu thủy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành Số hiệu: 70/2005/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung Ngày ban hành: 18/07/2005 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 70/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật – Công nghiệp tầu thủy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC  KỸ THUẬT – CÔNG NGHIỆP TẦU THỦY VIỆT NAM
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 70/2005/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 70/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 70/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 70/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 70/2005/QĐ-BNV

Đang cập nhật