Thông tư 199/2016/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 199/2016/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 199/2016/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Ngô Xuân Lịch Ngày ban hành: 01/12/2016 Lĩnh vực: Quốc phòng, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NGÀY KỶ NIỆM; NGHI THỨC TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng
 • Điều 2. Yêu cầu của việc tổ chức ngày kỷ niệm; trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi ...
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC
 • Điều 4. Ngày tết Nguyên đán
 • Điều 5. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch)
 • Điều 6. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 ...
 • Điều 7. Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07 ...
 • Chương III KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ĐÃ TỪ TRẦN; KỶ NIỆM NĂM MẤT CỦA ...
 • Điều 8. Kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần
 • Điều 9. Kỷ niệm năm mất của các danh nhân được Đảng, Nhà nước công nhận
 • Chương IV KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ QUỐC TẾ
 • Điều 10. Kỷ niệm ngày sinh của V.I.Lênin (22-4-1870), C.Mác (05-5-1818), Ph.Ăng-ghen (28-11-1820), Ngày ...
 • Điều 11. Kỷ niệm ngày lễ quốc tế khác
 • Chương V KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ NGÀY TRUYỀN ...
 • Mục 1. KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944, NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22 ...
 • Điều 12. Tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân
 • Điều 13. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch, đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm lẻ 5, năm tròn Ngày ...
 • Mục 2. KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 • Điều 14. Điều kiện, thẩm quyền quyết định công nhận ngày truyền thống của các đơn vị
 • Điều 15. Quy trình xét công nhận ngày truyền thống của các đơn vị
 • Điều 16. Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của các đơn vị
 • Điều 17. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm lẻ 5, năm tròn ngày truyền ...
 • Điều 18. Các hình thức động viên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm ngày truyền ...
 • Điều 19. Sản xuất, ban hành và trao tặng biểu trưng, huy hiệu; làm phim truyền thống; xuất bản sách, ...
 • Điều 20. Tổ chức gặp mặt báo chí, mời phóng viên báo chí đến phản ánh các hoạt động đơn vị và đưa tin ...
 • Điều 21. Thành phần dự gặp mặt kỷ niệm năm lẻ 5 ngày truyền thống, lễ kỷ niệm năm tròn ngày truyền thống ...
 • Điều 22. Tổ chức lễ kỷ niệm
 • Điều 23. Việc hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm năm tròn ngày truyền thống của đơn vị
 • Chương VI NGHI THỨC CÔNG BỐ, TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, DANH HIỆU THI ĐUA
 • Điều 24. Các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua tổ chức công bố quyết định, trao tặng, đón nhận
 • Điều 25. Yêu cầu của việc tiến hành trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua
 • Điều 26. Nghi thức công bố, trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 199/2016/TT-BQP để xử lý: