Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 35/2016/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NỘI DUNG TIÊU CHÍ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
 • Điều 3. Tiêu chí Quy hoạch
 • Điều 4. Tiêu chí Giao thông
 • Điều 5. Tiêu chí Thủy lợi
 • Điều 6. Tiêu chí Điện
 • Điều 7. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục
 • Điều 8. Tiêu chí Sản xuất
 • Điều 9. Tiêu chí Môi trường
 • Điều 10. Tiêu chí An ninh, trật tự xã hội
 • Điều 11. Tiêu chí Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT để xử lý: