Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết 136/2014/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 Số hiệu: 04/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Biêr Niê Ngày ban hành: 30/08/2016 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết 136/2014/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 6, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 136/2014/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2014 CỦA ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

Đang cập nhật