Quyết định 80/2007/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 80/2007/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 80/2007/QĐ-TTg về Quy trình vận hành liên hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Số hiệu: 80/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/06/2007 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 80/2007/QĐ-TTg về Quy trình vận hành liên hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA THUỶ ĐIỆN HOÀ BÌNH, TUYÊN QUANG, THÁC BÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ...
 • QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG, THÁC BÀ TRONG MÙA LŨ ...
 • Chương 1: NGUYÊN TẮC CHUNG
 • Điều 1. Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 hàng năm, các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà phải ...
 • Điều 2. Trong thời gian làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn chống lũ, việc vận hành các công trình xả sâu và ...
 • Điều 3. Các chỉ tiêu kỹ thuật được sử dụng để lập quy trình
 • Chương 2: VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG VÀ THÁC BÀ - ĐIỀU TIẾT CHỐNG LŨ
 • Điều 4. Để đảm bảo vừa chống lũ an toàn, vừa nâng cao hiệu ích phát điện, quy định 3 thời kỳ vận hành ...
 • Điều 5. Điều tiết các hồ trong thời kỳ lũ sớm
 • Điều 6. Điều tiết các hồ trong thời kỳ lũ chính vụ
 • Điều 7. Điều tiết các hồ trong thời kỳ lũ muộn
 • Điều 8. Khi các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã tính đến mức nước dâng bình thường hoặc chưa đạt ...
 • Điều 9. Vận hành đảm bảo an toàn công trình
 • Điều 10. Phối hợp giữa các hồ trong việc điều tiết đảm bảo chống lũ và phát điện
 • Chương 3: QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC VẬN HÀNH CÁC HỒ CHỨA ĐỂ CẮT LŨ
 • Điều 11. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Công nghiệp
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 15. Trách nhiệm của Giám đốc Công ty thủy điện Hoà Bình, Công ty thuỷ điện Tuyên Quang và Giám ...
 • Điều 16 Trách nhiệm về an toàn các công trình
 • Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các tỉnh, thành phố
 • Điều 18. Chế độ và phương thức thông tin, báo cáo vận hành công trình
 • Điều 19. Trách nhiệm về cung cấp thông tin, số liệu
 • PHỤ LỤC QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, TUYÊN QUANG, THÁC BÀ TRONG MÙA LŨ HÀNG NĂM ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 80/2007/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 80/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 80/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 80/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 80/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật