Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y Số hiệu: 90/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 31/07/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÚ Y
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
 • Điều 4. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền
 • Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC, MỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
 • Mục 1. VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
 • Tiểu mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
 • Điều 5. Vi phạm quy định chung về phòng bệnh động vật
 • Điều 6. Vi phạm quy định chung về chống dịch bệnh động vật
 • Tiểu mục 2. VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN
 • Điều 7. Vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn
 • Điều 8. Vi phạm về chống dịch bệnh động vật trên cạn
 • Tiểu mục 3. VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
 • Điều 9. Vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
 • Mục 2. VI PHẠM VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
 • Tiểu mục 1. VI PHẠM QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN ...
 • Điều 10. Vi phạm quy định chung về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa ...
 • Điều 11. Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
 • Điều 12. Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
 • Tiểu mục 2. VI PHẠM VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT ...
 • Điều 13. Vi phạm quy định chung về thủ tục kiểm dịch đông vật, sản phẩm động vật
 • Điều 14. Vi phạm quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu
 • Điều 15. Vi phạm quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu
 • Điều 16. Vi phạm quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, tạm xuất ...
 • Tiểu mục 3. VI PHẠM VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
 • Điều 17. Vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ...
 • Điều 18. Vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu
 • Điều 19. Vi phạm quy định chung về Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái ...
 • Mục 3. VI PHẠM VỀ KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN; SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT; ...
 • Điều 20. Vi phạm về vận chuyển, kinh doanh, thu gom, lưu giữ, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ ...
 • Điều 21. Vi phạm về vệ sinh thú y đối với giết mổ động vật nhỏ lẻ; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm ...
 • Điều 22. Vi phạm về vệ sinh thú y đối với giết mổ động vật tập trung; sơ chế, chế biến động vật, sản ...
 • Điều 23. Vi phạm vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật
 • Điều 24. Vi phạm vệ sinh thú y đối với chợ kinh doanh, thu gom động vật
 • Điều 25. Vi phạm vệ sinh thú y đối với kinh doanh sản phẩm động vật
 • Điều 26. Vi phạm vệ sinh thú y đối với cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật
 • Điều 27. Vi phạm về Giấy chứng nhận vệ sinh thú y
 • Mục 4. VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ THUỐC THÚ Y
 • Tiểu mục 1. VI PHẠM VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y
 • Điều 28. Vi phạm về thủ tục khảo nghiệm thuốc thú y
 • Điều 29. Vi phạm về điều kiện khảo nghiệm thuốc thú y
 • Điều 30. Vi phạm về điều kiện kiểm nghiệm thuốc thú y
 • Tiểu mục 2. VI PHẠM VỀ SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y
 • Điều 31. Vi phạm về thủ tục trong sản xuất thuốc thú y
 • Điều 32. Vi phạm về điều kiện trong sản xuất, gia công, san chia thuốc thú y
 • Điều 33. Vi phạm về chất lượng trong sản xuất thuốc thú y
 • Điều 34. Vi phạm về thủ tục trong buôn bán thuốc thú y
 • Điều 35. Vi phạm về điều kiện trong buôn bán thuốc thú y
 • Điều 36. Vi phạm về chất lượng trong buôn bán thuốc thú y
 • Điều 37. Vi phạm về thủ tục trong nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y
 • Điều 38. Vi phạm về điều kiện trong nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y
 • Điều 39. Vi phạm về chất lượng trong nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y
 • Điều 40. Vi phạm về nhãn sản phẩm thuốc thú y
 • Mục 5. VI PHẠM VỀ HÀNH NGHỀ THÚ Y
 • Điều 41. Vi phạm về thủ tục trong hành nghề thú y
 • Điều 42. Vi phạm về hoạt động trong hành nghề thú y
 • Chương III THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM VÀ LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 • Điều 43. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 44. Thẩm quyền của thanh tra
 • Điều 45. Thẩm quyền của Công an nhân dân
 • Điều 46. Thẩm quyền của Bộ đội biên phòng
 • Điều 47. Thẩm quyền của Cảnh sát biển
 • Điều 48. Thẩm quyền của Hải quan
 • Điều 49. Thẩm quyền của Quản lý thị trường
 • Điều 50. Phân định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan ...
 • Điều 51. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 52. Hiệu lực thi hành
 • Điều 53. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 54. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 90/2017/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật