Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 27/2016/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
  • Điều 3. Các nhóm và thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
  • Điều 4. Sử dụng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • PHỤ LỤC BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT

Đang cập nhật