Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Số hiệu: 10/2016/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 28/12/2016 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM TOÁN; CHẾ ĐỘ NỘP LƯU, BẢO QUẢN, KHAI THÁC VÀ HỦY HỒ ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/2012 ...
 • Điều 3 Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, thành viên của ...
 • QUY ĐỊNH DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM TOÁN; CHẾ ĐỘ NỘP LƯU, BẢO QUẢN, KHAI THÁC VÀ HỦY HỒ SƠ KIỂM TOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM TOÁN
 • Điều 3. Danh mục hồ sơ kiểm toán
 • Điều 4. Hồ sơ kiểm toán chung
 • Điều 5. Hồ sơ kiểm toán chi tiết
 • Điều 6. Hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán
 • Điều 7. Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng
 • Chương III CHẾ ĐỘ NỘP LƯU, BẢO QUẢN, KHAI THÁC VÀ HUỶ HỒ SƠ KIỂM TOÁN
 • Điều 8. Nộp lưu hồ sơ kiểm toán
 • Điều 9. Bảo quản hồ sơ kiểm toán
 • Điều 10. Khai thác hồ sơ kiểm toán
 • Điều 11. Huỷ hồ sơ kiểm toán
 • Điều 12. Nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán thuộc danh mục bí mật nhà nước
 • PHỤ LỤC DANH MỤC BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN CỦA MỘT SỐ LĨNH VỰC KIỂM TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật