Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Số hiệu: 26/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ...
 • QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư
 • Chương II ƯU ĐÃI VỀ ĐẤT ĐAI
 • Điều 4. Giảm tiền sử dụng đất
 • Điều 5. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của nhà nước
 • Chương III HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
 • Điều 6. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ
 • Điều 7. Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
 • Điều 8. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc
 • Điều 9. Hỗ trợ trồng cây dược liệu
 • Điều 10. Hỗ trợ đầu tư cơ sở sấy lúa, ngô, khoai, sấy cây dược liệu, sấy phụ phẩm thủy sản
 • Điều 11. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông sản, thủy sản
 • Điều 12. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư
 • Chương IV HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
 • Điều 13. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp quyết định hỗ trợ đầu tư
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Điều 17. Khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN TRÊN ĐỊA ...
 • PHỤ LỤC II BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật