Thông tư 283/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 283/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 283/2016/TT-BTC quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 283/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 14/11/2016 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Thông tư 283/2016/TT-BTC quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM PHÒNG, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG CHO ĐỘNG VẬT, CHẨN ĐOÁN THÚ Y VÀ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm ...
 • Điều 4. Quản lý và sử dụng giá dịch vụ
 • Điều 5. Tổ chức thực hiện
 • Điều 6. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 BIỂU KHUNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM PHÒNG, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG CHO ĐỘNG VẬT
 • PHỤ LỤC 2 BIỂU KHUNG GIÁ DỊCH VỤ CHẨN ĐOÁN THÚ Y
 • PHỤ LỤC 3 BIỂU KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KIỂM NGHIỆM THUỐC DÙNG CHO ĐỘNG VẬT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 283/2016/TT-BTC để xử lý: