Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP

Tiêu đề: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 04/2016/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hòa Bình Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Dân sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13, LUẬT TỐ TỤNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử
 • Điều 5. Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử
 • Điều 6. Thông điệp dữ liệu điện tử
 • Điều 7. Sử dụng chữ ký điện tử
 • Điều 8. Thời gian, địa chỉ thực hiện giao dịch điện tử
 • Điều 9. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử
 • Điều 10. Lưu trữ trong giao dịch điện tử
 • Điều 11. Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin
 • Chương II THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN, NGỪNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỚI TÒA ÁN
 • Điều 12. Thủ tục đăng ký gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án
 • Điều 13. Thủ tục thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử
 • Điều 14. Thủ tục ngừng gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử
 • Điều 15. Thủ tục đăng ký; thay đổi, bổ sung thông tin; ngừng nhận thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án ...
 • Chương III GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG GỬI VÀ NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN, TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ
 • Điều 16. Lập và gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử
 • Điều 17. Nhận và xử lý đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo
 • Điều 18. Gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử
 • Điều 19. Giao nộp tài liệu, chứng cứ tại Tòa án
 • Chương IV GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG CẤP, TỐNG ĐẠT, THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN, GỬI TÀI LIỆU, ...
 • Điều 20. Tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử
 • Điều 21. Tòa án gửi tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử
 • Điều 22. Nhận và xử lý thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử tại Tòa án
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP

Đang cập nhật