Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai Số hiệu: 01/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 06/01/2017 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định ...
 • Điều 5a. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, ...
 • Điều 18b. Xử lý tiền thuê đất còn lại cho người được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm mà ...
 • Điều 18c. Xử lý về tài sản do Nhà nước giao quản lý khi thu hồi đất và trường hợp tổ chức thu hồi đất ...
 • Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 6. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 01/2017/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật