Thông tư 34/2016/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/2016/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Số hiệu: 34/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 28/12/2016 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 34/2016/TT-BCT quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI CỦA THƯƠNG NHÂN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
 • Điều 4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới
 • Điều 5. Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân
 • Điều 6. Cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thực hiện mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân
 • Điều 7. Bảng kê mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC HÀNG HÓA ĐƯỢC NHẬP KHẨU QUA CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI NẰM NGOÀI KHU KINH TẾ ...
 • PHỤ LỤC III MẪU BẢNG KÊ MUA BÁN HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI CỦA THƯƠNG NHÂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/2016/TT-BCT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 34/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 34/2016/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 34/2016/TT-BCT

Đang cập nhật