Thông tư 331/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 331/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 331/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Hành chính tư pháp

Mục lục Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 256/2016/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 QUY ĐỊNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 331/2016/TT-BTC để xử lý: