Thông tư 48/2016/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2016/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 48/2016/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH Y TẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI, CHẾ ĐỘ THƯỜNG TRỰC
 • Điều 3. Thời giờ làm việc
 • Điều 4. Làm thêm giờ, thời giờ nghỉ ngơi
 • Điều 5. Chế độ thường trực
 • Chương III TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 6. Hiệu lực thi hành
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 8. Điều khoản tham chiếu

Chế độ làm việc của tổ chức pháp y công lập thuộc ngành y tế được quy định như sau:

Về thời gian làm việc:

 • Giám định viên và người giúp việc cho giám định viên: Không quá 06 giờ/ngày và 30 giờ/tuần;
 • Đối tượng khác: Không quá 08 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.

Về làm thêm giờ, thời giờ nghỉ ngơi:

Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương, làm thêm giờ, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ tết Âm lịch thực hiện theo quy định từ Điều 3 đến Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

Thường trực 24/24 giờ:

 • Tổ chức giám định pháp y phải trực 24/24 giờ tại trụ sở. Mỗi phiên trực không quá 04 người.
 • Người tham gia trực được nghỉ và được hưởng nguyên lương. Cụ thể:
  • Trực vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần: Được nghỉ bù 01 ngày vào ngày liền kề sau phiên trực;
  •  Trực vào ngày lễ, Tết: Được nghỉ bù 02 ngày.
 • Căn cứ tình hình thực tế và nhân lực của tổ chức pháp y công lập, Thủ trưởng hoặc người đứng đầu phải ban hành Quy chế thường trực và triển khai tại cơ sở.

Thông tư 48/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2016/TT-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 48/2016/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 48/2016/TT-BYT

Đang cập nhật