Nghị định 07/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 07/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam Số hiệu: 07/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 25/01/2017 Lĩnh vực: Hành chính tư pháp

Mục lục Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài
 • Điều 5. Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh
 • Điều 6. Nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9. Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách các cửa khẩu cho ...
 • Điều 10. Áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ CÔNG DÂN ĐƯỢC THÍ ĐIỂM CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH CỬA KHẨU CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH BẰNG THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
 • Mẫu số (Form) 01 THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
 • Mẫu số (Form) 02 THỊ THỰC ĐIỆN TỬ
 • Mẫu số (Form) 03 V/v đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử
 • Mẫu số (Form) 04 V/v đề nghị cấp tài khoản truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử
 • Mẫu số (Form) 05 V/v từ chối cấp tài khoản truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử
 • Mẫu số (Form) 06 V/v hủy tài khoản truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 07/2017/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 07/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 07/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật