Thông tư 332/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 332/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất Số hiệu: 332/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 vào Điều 3
  • Điều 2. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 11
  • Điều 3. Bổ sung Khoản 3 vào Điều 14
  • Điều 4. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 17
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 332/2016/TT-BTC để xử lý: