Thông tư 333/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 333/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Số hiệu: 333/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 26/12/2016 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 77/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 HƯỚNG DẪN ...
 • Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3
 • Điều 2. Bổ sung Khoản 2a, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12 vào Điều 5
 • Điều 3. Bổ sung Khoản 4, Khoản 4a vào Điều 6
 • Điều 4. Sửa đổi Khoản 2 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 8
 • Điều 5. Sửa đổi Khoản 4, Khoản 5 và bổ sung Khoản 8 vào Điều 12
 • Điều 6. Bổ sung Điều 12a
 • Điều 7. Sửa đổi Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 16
 • Điều 8. Bổ sung Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12, Khoản 13, Khoản 14, Khoản 15 ...
 • Điều 9. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 18
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 333/2016/TT-BTC để xử lý: