Thông tư 44/2018/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 44/2018/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 44/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 44/2018/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Phan Văn Giang Ngày ban hành: 24/03/2018 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng

Mục lục Thông tư 44/2018/TT-BQP sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2016/TT-BQP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Bộ ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 44/2018/TT-BQP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 44/2018/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 44/2018/TT-BQP

Đang cập nhật