Thông tư 31/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 31/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Đức Duy Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích và yêu cầu của việc phân hạng, công nhận hạng nhà chung cư
 • Chương II PHÂN HẠNG VÀ CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ
 • Điều 4. Tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận hạng nhà chung cư
 • Điều 5. Tiêu chí phân hạng nhà chung cư
 • Điều 6. Phân hạng nhà chung cư
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị công nhận hạng nhà chung cư
 • Điều 8. Thẩm quyền công nhận hạng và trình tự, thủ tục công nhận hạng nhà chung cư
 • Điều 9. Công nhận điều chỉnh hạng, công nhận lại hạng nhà chung cư
 • Chương III KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 10. Tổ chức kiểm tra việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
 • Điều 11. Các hành vi vi phạm
 • Điều 12. Xử lý vi phạm
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Xây dựng
 • Điều 14. Trách nhiệm của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI NHÀ CHUNG CƯ HẠNG A
 • PHỤ LỤC SỐ 02 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI NHÀ CHUNG CƯ HẠNG B
 • PHỤ LỤC SỐ 03 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẠNG (CÔNG NHẬN LẠI HẠNG, CÔNG NHẬN ĐIỀU CHỈNH HẠNG) NHÀ CHUNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 04 MẪU BẢN TỰ KÊ KHAI, ĐÁNH GIÁ PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ
 • PHỤ LỤC SỐ 05 MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2016/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 31/2016/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 31/2016/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 31/2016/TT-BXD

Đang cập nhật