Thông tư 34/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 34/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 34/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 21/04/2017 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Người nộp phí và tổ chức thu phí
  • Điều 3. Mức thu phí
  • Điều 4. Kê khai, nộp phí
  • Điều 5. Quản lý và sử dụng phí
  • Điều 6. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 34/2017/TT-BTC để xử lý: