Quyết định 193/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 193/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 193/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 13/02/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA KHỐNG CHẾ VÀ TIẾN TỚI LOẠI TRỪ BỆNH DẠI GIAI ĐOẠN ...
  • Điều 1. Phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 193/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 193/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 193/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 193/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 193/QĐ-TTg

Đang cập nhật