Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Số hiệu: 4764/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng Ngày ban hành: 09/12/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC ...
  • Điều 1. Ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ...
  • I. VỀ PHÍ
  • II. VỀ LỆ PHÍ
  • III. VỀ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ
  • Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục thuế Thanh Hoá và các ngành liên quan căn cứ quy định tại Quyết định này ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Bãi bỏ mức thu phí, lệ phí ban hành ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4764/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật