Quyết định 447/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 447/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 447/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 447/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 15/02/2017 Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo, Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 447/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5004/QĐ - BGDĐT ngày 25 tháng ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Cục trưởng ...
 • ĐIỀU LỆ HỘI THAO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ II NĂM ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích, yêu cầu
 • Điều 3. Đối tượng, thành phần và số lượng tham gia Hội thao
 • Điều 4. Quy định đối với học sinh tham gia Hội thao
 • Chương II NỘI DUNG HỘI THAO
 • Điều 5. Nội dung chính
 • Điều 6. Nội dung thi tự chọn
 • Điều 7. Sinh hoạt Hội thao
 • Chương III ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TẮC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THI
 • Điều 8. Thi một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh
 • Điều 9. Thi đội ngũ
 • Điều 10. Thi kỹ thuật vận động trên chiến trường
 • Điều 11. Thi bắn súng tiểu liên AK bài 1b
 • Điều 12. Thi ném lựu đạn trúng đích
 • Điều 13. Thi tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày
 • Điều 14. Thi băng bó, cứu thương
 • Điều 15. Nội dung thi khuyến khích
 • Chương IV CÁCH TÍNH KẾT QUẢ VÀ XẾP HẠNG THÀNH TÍCH
 • Điều 16. Công khai kết quả thi và thông báo chính thức trong ngày thi, cụ thể
 • Điều 17. Xếp hạng thành tích
 • Điều 18. Khen thưởng
 • Điều 19. Kỷ luật
 • Điều 20. Quyền khiếu nại
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 447/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 447/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 447/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 447/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 447/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật