Quyết định 200/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 200/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 200/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 200/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 14/02/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 200/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ...
  • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt ...
  • I. QUAN ĐIỂM
  • II. MỤC TIÊU
  • III. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
  • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ĐẾN NĂM 2025
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 200/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 200/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 200/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 200/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 200/QĐ-TTg

Đang cập nhật