Văn bản khác 327/BC-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 327/BC-UBND

Tiêu đề: Báo cáo 327/BC-UBND năm 2016 về báo cáo 2 tuần (Từ ngày 24/9/2016 đến ngày 07/10/2016) do tỉnh Bến Tre ban hành Số hiệu: 327/BC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Đoàn Công Dũng Ngày ban hành: 12/10/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 327/BC-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 327/BC-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 327/BC-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 327/BC-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 327/BC-UBND

Đang cập nhật