Nghị định 16/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 16/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 16/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 17/02/2017 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có một số thay đổi như sau:

NHNN hiện nay có 26 đơn vị trực thuộc (quy định trước đây là 27 đơn vị), gồm các Vụ, Cục, Chi nhánh; Sở Giao dịch; Văn phòng; Cơ quan thanh tra, giám sát và các đơn vị sự nghiệp. Trong đó có:

 • 20 đơn vị hành chính giúp Thống đốc NHNN thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương và;
 • 06 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của NHNN.

Điểm mới trong cơ cấu tổ chức NHNN đó là:

 • Bỏ 02 đơn vị là: Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh;
 • Bổ sung thêm 01 đơn vị mới là: Vụ Truyền thông;
 • Cục Công nghệ tin học được đổi tên thành Cục Công nghệ thông tin.

Nghị định 16/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/02/2017, thay thế Nghị định 156/2013/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 16/2017/NĐ-CP để xử lý: