Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 03/2017/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám Ngày ban hành: 13/02/2017 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT KINH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2017.
 • Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và ...
 • QCVN 02 - 23: 2017/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN NHỎ LẺ - ...
 • CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỦY SẢN NHỎ LẺ - YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • QCVN 02 - 24: 2017/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - CƠ SỞ SẢN XUẤT DẦU CÁ, MỠ CÁ - YÊU CẦU - BẢO ...
 • CƠ SỞ SẢN XUẤT DẦU CÁ, MỠ CÁ - YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT để xử lý: