Văn bản khác 02/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 02/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư do tỉnh Ninh Bình ban hành Số hiệu: 02/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch Ngày ban hành: 12/01/2017 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư do tỉnh Ninh Bình ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01-NQ/TU NGÀY 12/8/2016 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • 1. Giải pháp chung
 • 2. Giải pháp cụ thể
 • 2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 2.2. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 2.3. Sở Nội vụ
 • 2.4. Sở Tư pháp
 • 2.5. Sở Tài chính
 • 2.6. Sở Xây dựng
 • 2.7. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 2.8. Sở Công thương
 • 2.9. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • 2.10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 2.11. Sở Giao thông và Vận tải
 • 2.12. Sở Khoa học và Công nghệ
 • 2.13. Sở Du lịch
 • 2.14. Sở Văn hóa và Thể thao
 • 2.15. Sở Y tế
 • 2.16. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
 • 2.17. Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm
 • 2.18. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình
 • 2.19. Cục Hải quan Hà Nam Ninh
 • 2.20. Cục Thuế tỉnh
 • 2.21. Bảo hiểm xã hội tỉnh
 • 2.22. Thanh tra tỉnh
 • 2.23. Tòa án nhân dân tỉnh
 • 2.24. Công an tỉnh
 • 2.25. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
 • 2.26. Liên minh Hợp tác xã tỉnh
 • 2.27. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
 • 2.28. UBND các huyện, thành phố
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 02/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 02/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 02/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 02/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 02/KH-UBND

Đang cập nhật