Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2017 Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 46/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 20/02/2017 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2017 Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa, phiên họp của Tòa án do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân ...
 • QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TẠI PHIÊN TÒA ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Những việc Kiểm sát viên phải làm
 • Điều 5. Những việc Kiểm sát viên không được làm
 • Điều 6. Cách xưng hô của Kiểm sát viên
 • Điều 7. Thái độ ứng xử của Kiểm sát viên
 • Điều 8. Xử lý vi phạm
 • Điều 9. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 10. Sửa đổi, bổ sung Quy tắc
 • PHỤ LỤC CÁC PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP VIỆN KIỂM SÁT PHẢI THAM GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/QĐ-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Phân tích chính sách về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật