Thông tư 53/2009/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 53/2009/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 53/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 53/2009/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 30/09/2009 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia

Mục lục Thông tư 53/2009/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC CỦA CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 4. Nơi tiếp công dân của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 5. Những nội dung đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo cho cơ quan, tổ chức, cơ ...
 • Điều 6. Hình thức thông báo
 • Điều 7. Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm
 • Điều 8. Tiếp nhận và giải quyết đơn, thư góp ý, khiếu nại, tố cáo
 • Mục 2. THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 9. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 10. Nội dung cán bộ, chiến sĩ tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra
 • Điều 11. Tác phong, thái độ, lề lối làm việc của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 12. Những việc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy không được làm
 • Mục 3. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC CƠ SỞ VÀ CÁ NHÂN
 • Điều 13. Những việc cơ quan, tổ chức, cơ sở và cá nhân bàn, quyết định
 • Điều 14. Những việc cơ quan, tổ chức, cơ sở và cá nhân làm
 • Điều 15. Những việc các cơ quan, tổ chức và cá nhân giám sát, góp ý kiến với Cảnh sát phòng cháy và chữa ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 53/2009/TT-BCA để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 53/2009/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 53/2009/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 53/2009/TT-BCA

Đang cập nhật