Thông tư 03/2010/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2010/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 03/2010/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 14/01/2010 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 03/2010/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH, TUYỂN CHỌN CÔNG DÂN VÀO CÔNG AN NHÂN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn công dân vào Công an nhân ...
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện dân chủ trong công tác ...
 • Điều 5. Trách nhiệm của các học viện, trường Công an nhân dân thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét ...
 • Điều 6. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương thực hiện dân chủ trong công tác tuyển chọn công ...
 • Điều 7. Tìm hiểu thông tin về tuyển sinh, tuyển chọn
 • Điều 8. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Hiệu lực thi hành
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2010/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2010/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2010/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2010/TT-BCA

Đang cập nhật