Quyết định 329/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 329/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 329/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 329/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 15/03/2017 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 329/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ...
  • I. QUAN ĐIỂM
  • II. MỤC TIÊU
  • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
  • IV. KINH PHÍ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 329/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 329/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 329/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 329/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 329/QĐ-TTg

Đang cập nhật