Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Số hiệu: 108/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/09/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2014/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính ...
  • Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 108/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật