Quyết định 2467/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2467/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 2467/QĐ-BCT năm 2016 hủy bỏ Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 2467/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 17/06/2016 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 2467/QĐ-BCT năm 2016 hủy bỏ Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận phân bón vô cơ đã cấp cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN PHÂN BÓN VÔ CƠ ĐÃ CẤP ...
  • Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 4352/QĐ-BCT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ...
  • Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 8726/QĐ-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ...
  • Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VINACERT có trách nhiệm:
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2467/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2467/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2467/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2467/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2467/QĐ-BCT

Đang cập nhật